+44(0) 161 973 2083

Välkommen till Snickarbyxor Online Sverige

Användarvillkor

Din personliga integritet

DUNGAREES-ONLINE.COM hänger sig helt till att skydda dess besökares och kunders integritet. DUNGAREES-ONLINE.COMs medarbetare är själva kunder hos andra e-handelsföretag och förstår samt respekterar värdet av personlig integritet på internet.

Vi kommer inte att dela med oss av dina personliga uppgifter till tredje part utom i de fall det sker i samband med att vi utför en tjänst å dina vägnar (exempelvis arrangerar en leverans till dig, utför en kreditupplysning eller andra säkerhetskontroller, kundresearch eller i de fall vi har ditt uttryckilga medgivande att göra så).

Ditt medgivande

Vi kommer inte att sälja eller vidarebefodra ditt namn, din adress, kreditkortsinformation eller personliga uppgifter till tredje part (undantaget partners från vars sidor du har blivit vidarebefodrad) utan ditt medgivande.

Kommunikation och marknadsföring

Om du har gjort ett köp i vår butik förbehåller vi oss rätten att då och då uppdatera dig om våra senaste produkter, nyheter och specialerbjudanden via e-post, brev eller telefon. Du kommer också få möjlighet att välja ta emot sådan kommunikation från oss och noggrant utvalda tredje parter då du tecknar medlemskap hos DUNGAREES-ONLINE.COM.

Alla medlemmar av DUNGAREES-ONLINE.COM har rätt att avböja kommunikation i marknadsföringssyfte från oss och/eller noggrant utvalda tredje parter. Om du fortsättningsvis inte önskar mottaga kommunikation i marknadsföringssyfte från oss och/eller noggrant utvalda tredje parter skall du avböja genom att skicka ett e-brev till enquiries@dungarees-online.com.

Sidvisningsstatistik

Vi förbehåller oss rätten att visa samlad, anonym information om antalet sidvisningar eller köp om så begärs av våra investerare. Vi använder ett oberoende mät- och researchföretag till att för vår räkning samla data rörande denna hemsidas besökare med hjälp av cookies och kod inbyggd i hemsidan. Både cookies och inbyggd kod tillhandahåller statistisk information om sidvisningar, inviduella sidvisningars varaktighet, hur besökare väljer att navigera sidan, information om besökares skärminställningar och annan allmän information. DUNGAREES-ONLINE.COM använder och lagrar denna typ av information, likt information tillhandahållen av andra cookies som används på hemsidan, för att förbättra de tjänster som erbjuds våra användare. Mer information om hur denna information inhämtas och lagras kan erhållas genom att kontakta

Överföring av din information

Informationen vi inhämtar från dig kan överföras till eller lagras på en plats utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Den kan också komma att hanteras av personal verksam utanför EES som arbetar för DUNGAREES-ONLINE.COM eller en av våra leverantörer. Sådan hantering kan vara nödvändig för att exempelvis fullborda din beställning, behandla dina betalningsuppgifter eller för att tillhandahålla supporttjänster. Dessvärre är överföringen av information via internet inte fullständigt säker. Vi gör vårt yttersta för att skydda dina personliga uppgifter men kan inte garantera en säker överföring till vår hemsida – all överföring sker på egen risk. När vi mottagit din information tillämpar vi strikta procedurer och säkerhetsrutiner för att försöka förhindra obehörig åtkomst till denna.

Yppande av din information

Vi kan komma att dela dina personliga uppgifter med företag inom vår koncern. Vi kan också komma att dela dina personliga uppgifter med tredje part:

* Om DUNGAREES-ONLINE.COM avyttrar eller förvärvar rörelser eller tillgångar
* Om DUNGAREES-ONLINE.COM eller en betydande del av dess tillgångar förvärvas av tredje part i vilket fall de personliga uppgifter vi lagrar i relation till våra kunder kan komma att vara en del av de överförda tillgångarna
* Om vi har en juridisk skyldighet att göra så eller för att trygga villkoren uppställda av DUNGAREES-ONLINE.COM, skydda rättigheter eller egendom tillhörande DUNGAREES-ONLINE.COM eller för att kunna garantera DUNGAREES-ONLINE.COMs, våra kunders eller andras säkerhet
* DUNGAREES-ONLINE.COM lagrar inga detaljer rörande kunders kredit- eller betalkortsinformation elektroniskt. Vi verkar i enlighet med Payment Card Industry Security Standard, ingen information om kortinnehavaren lagras, behandlas eller överförs elektroniskt. All information rörande innehavarens kortuppgifter behandlas av PayPal, Google Checkout eller vår affärsbank HSBC.

Externa hemsidor

Vår sida kan innehålla länkar till och från hemsidor inom vårt partnernätverk, annonsörer eller övrig tredje part. Om du följer en länk till en av dessa hemsidor vänligen observera att de har egna användarvillkor och policys för vilka vi ej ansvarar eller kan ställas till svars för. Vänligen granska dessa villkor innan du överlämnar några personliga uppgifter till dessa hemsidor.

Kontrollera dina uppgifter

Om du önskar kontrollera de uppgifter du lämnat till DUNGAREES-ONLINE.COM kan du göra så genom att kontakta oss på e-postadressen eller adressen angiven nedan. Våra säkerhetsrutiner kan komma att innebära att vi begär bevis på din identitet innan vi lämnar ut några uppgifter. Detta bevis kommer bestå av den e-postadress och det lösenord du angav vid registrering. Du skall därför skydda denna information eftersom du kommer att hållas ansvarig för de handlingar vi åtar oss som en konsekvens av att någon använder sig av din e-postadress och ditt lösenord. Vi rekommenderar starkt att du inte använder dig av webbläsarens inbyggda funktion för att lagra lösenord eftersom detta ger andra användare av din dator åtkomst till dina personliga uppgifter.

Kontakta oss

DUNGAREES-ONLINE.COM är personuppgiftsansvarig i enlighet med Data Protection Act 1998 (nedan ”lagen”). Du har rätt att få åtkomst till den information DUNGAREES-ONLINE.COM lagrar kring dina personuppgifter och din rätt till åtkomst kan utövas i enlighet med lagen. Förfrågan om åtkomst kan komma att vara föremål för en avgift om 10 brittiska pund för kostnaden för att förse dig med informationen vi lagrar kring dina uppgifter. Vi är alltid glada över att höra från våra kunder (även om det är ett klagomål!).

Vi är tacksamma för all tid du eventuellt tillbringar med att förse oss med den kunskap vi behöver för att försäkra att våra kunder är helt nöjda – vi vill att du återvänder till hemsidan och rekommenderar oss till vänner och familj. Om du har några frågor eller feedback kring dessa villkor eller om du vill vi upphör att hantera dina uppgifter, vänligen tveka inte att kontakta en av DUNGAREES-ONLINE.COMs kundtjänstmedarbetare som mer än gärna besvarar eventuella frågor.

Upphovsrättsinformation

DUNGAREES-ONLINE.COM är handelsnamnet för P and C Retail UK Ltd.

Allt upphovsrättsskyddat material och alla bilder är enskilt tillhörande P and C Retail UK Ltd., dess designers och fotografer. Ingen del av denna hemsida, dess bilder eller grafiska element får reproduceras utan uttryckligt medgivande från P and C Retail UK Ltd.

Få nyhetsfeeden Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att veta mer om erbjudanden och andra nyheter